انجام پایان نامه فیزیک در تمام مقاطع و گرایش ها

انجام پایان نامه فیزیک جامد

دانشجویان محترم فیزیک حالت جامد موسسه آبنوس به عنوان یک بازوی کمک آموزشی دانشگاهی همواره سعی داشته در زمینه مشاوره و انجام پایان نامه فیزیک جامد و سایر گرایش های فیزیک و رشته های علوم پایه باری را از روی دوش سیستم آموزشی بردارد .

آشنایی با دپارتمان انجام پایان نامه فیزیک حالت جامد

دپارتمان تخصصی مشاوره و انجام پایان نامه فیزیک جامد از سال ۹۵ و با افزایش مراجعات دانشجویان این گرایش در زیر مجموعه دپارتمان انجام پایان نامه و پروژه های دانشجویی فیزیک حالت جامد آبنوس شروع به کار کرده و در طول مدت کوتاه حیات خود موفق به ارائه ۳۲ پایان نامه دفاع شده و مشاوره به بیش از ۱۰۰ دانشجوی فیزیک حالت جامد در زمینه های پایان نامه و پروژه های دانشجویی نموده است .

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک جامد

در پارتمان انجام پایان نامه فیزیک جامد آبنوس هم اکنون ۹ دانشجوی مقطع دکتری این رشته و ۴ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیک جامد فعالند . از اینرو آبنوس آمادگی دارد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به دانشجویان فیزیک جامد در جهت انجام پایان نامه یاری رساند.

در حال به روزرسانی …