انجام پایان نامه فیزیک اتمی و مولکولی

انجام پایان نامه فیزیک مولکولی و اتمی : فیزیک اتمی (به انگلیسی: Atomic physics) شاخه‌ای از فیزیک است که به بررسی اتم به‌عنوان یک سیستم منفرد و متشکل از الکترون‌ها و هسته می‌پردازد. مقولهٔ اصلی این شاخه از علم فیزیک آرایش الکترون‌ها اطراف هسته و فرآیندهایی‌ست که این آرایش را تغییر می‌دهند.

رشته فیزیک اتمی و مولکولی

فیزیک اتمی در درجهٔ اول اتم‌های منفرد را مد نظر قرار می‌دهد. مدل‌های اتمی یک هسته و چند الکترون در اطراف آن را شامل می‌شوند. در این مدل‌ها یونیذه شدن یا برانگیختگی توسط فوتون‌ها یا برخورد با ذرات اتمی بررسی می‌شود. تشکیل مولکول‌ها یا وضعیت اتم‌ها در حالت جامد یا مادهٔ چگال در فیزیک اتمی نمی‌گنجد.

با آنکه در زبان رایج دو اصطلاح «فیزیک اتمی» و «فیزیک هسته‌ای» مترادف شمرده می‌شوند، اما فیزیک‌دانان اصطلاح «فیزیک اتمی» را برای بررسی اتم به عنوان یک سیستم منفرد و «فیزیک هسته‌ای» را برای بررسی ساختمان هستهٔ اتم بکار می‌برند.
کاربرد فیزیک اتمی

ساخت انواع کاتد ماتریسی ، فلزی و …

عدسیهای الکترواستاتیک و مغناطیسی

انواع فیلترها

طراحی تفنگ الکترونی با جریانهای بالا

چشمه‌های مایکرو ویو

انواع لامپهای نوری[۱]