انجام پایان نامه برق: پایان نامه ارشد برق

به پاس پاسخگویی هرچه بهتر به تقاضاهای رسیده آبنوس از ابتدای مهر ماه ۹۰ با جذب تعدادی از برترین ها اقدام به تاسیست دپارتمان تخصصی مشاوره انجام پایان نامه های گروه مهندسی برق نمود .

هم اکنون ثمره حدود ۵ سال خدمات دهی این دپارتمان بیش از ۸۰۰ پایان نامه دفاع شده در کلیه گرایش های مهندسی برق میباشد و تعداد ۲۸ نیروی متعهد و نخبه رشته مهندسی برق همکار ما در این دپارتمان هستند که از کلیه گرایش های رشته مهندسی برق میباشند .

پس بدون توجه به اینکه رشته تحصیلی شما چیست یا چه مقطعی در حال تحصیل هستید میتوانید در زمینه انجام پایان نامه بر و انجام پایان نامه ارشد برق از ما کمک بگیرید .